Timani

Timani kan være nyttig for musikere som:

• Ønsker mer overskudd på scenen og i øvingsrommet 
(bedre  rappiditet, legato, spontanitet og tyngde).

• Sliter med kalde hender og skjelvinger under spilling eller sang.

•  Kjenner smerter i kroppen som kan relateres til musiseringen.

Metodikken, som har navnet Timani, etter grunnleggeren, Tina Margareta Nilssen, tar utgangspunkt i nyeste viten innen menneskets anatomi og biomekanikk, og den går ut på å bruke et hundretals øvelser for å lære musikere en hensiktsmessig muskelkoordinasjon. Slik at de kan få ut mer musikk og samtidig forebygge belastningslidelser. Jeg oppdaga fort at, med små justeringer, kan metodikken også anvendes på ikke-musikere.

I tillegg til undervisningstimer, selger jeg workshops med intil 15 deltakere. Timetall, pris, sted og innhold avtales på forhånd. For referanse kan du kontakte rektor ved Strand kulturskule: Synnove.Nygard@strand.kommune.no

Kommer du langveisfra, kan du leie et rom og være noen dager. Detaljer om pris og andre praktiske omstendigheter diskuterer vi på forhånd. Så lager vi en kontrakt.

Dessuten holder jeg gjerne foredrag om Timani og musikerhelse. Pris og varighet blir vi enige om i forkant.

© 2024 Einar Fagerheim AS
Utviklet av: